Prečo elektromotor potrebuje frekvenčný menič?

Čo je to frekvenčný menič?
Jednoducho povedané, menič frekvencie je zariadenie na konverziu výkonu. Frekvenčný menič prevádza základný výkon sínusového výkonu s pevnou frekvenciou s pevným napätím (sieťový výkon) na výstup s premenlivým napätím, ktorý sa používa na reguláciu rýchlosti indukčných motorov.

Prečo používať frekvenčný menič?
Kúpiť frekvenčný menič 60Hz až 50Hz Primárnou funkciou frekvenčného meniča vo vodných aplikáciách je poskytovať úspory energie. Regulovaním rýchlosti čerpadla namiesto regulácie prietoku pomocou škrtiacich ventilov môže byť značná úspora energie. Napríklad zníženie rýchlosti o 20% môže priniesť úspory energie vo výške 50%. Nasledujúci text popisuje zníženie rýchlosti a zodpovedajúce úspory energie. Okrem úspor energie sa výrazne zlepšila životnosť obežného kolesa, ložiska a tesnenia.

Frekvenčné meniče
Frekvenčné meniče, dostupné v mnohých rôznych typoch, ponúkajú optimálnu metódu na prispôsobenie prietoku čerpadla a ventilátora požiadavkám systému. Najčastejšie sa používa menič frekvencie. Konvertuje štandardný výkon zariadenia (220 V alebo 380 V, 50 Hz) na nastaviteľné napätie a frekvenciu na napájanie striedavého motora. Frekvencia aplikovaná na striedavý motor určuje otáčky motora. Elektromotory sú zvyčajne rovnaké štandardné motory, ktoré môžu byť pripojené cez sieť. Zapojením štartovacích prepínačov by sa mohla prevádzka udržiavať aj v prípade zlyhania meniča.

Frekvenčné meniče ponúkajú aj ďalšiu výhodu – zvýšenú životnosť ložiska a tesnenia čerpadla. Udržiavaním len potrebného tlaku v čerpadle na uspokojenie systémových požiadaviek nie je čerpadlo vystavené vyšším tlakom, než je potrebné. Preto komponenty vydržia dlhšie.
Rovnaké výhody – ale v menšej miere – platia aj pre ventilátory prevádzkované frekvenčnými meničmi.

Aby sa dosiahla optimálna účinnosť a spoľahlivosť, mnohí špecialisti získajú podrobné informácie od výrobcov o účinnosti meniča frekvencie, požadovanej údržbe, diagnostických schopnostiach v rámci frekvenčného meniča a všeobecných prevádzkových vlastnostiach. Potom urobia podrobnú analýzu, aby určili, ktorý systém poskytne najlepšiu návratnosť investícií.

Ďalšie výhody frekvenčných meničov
Okrem úspor energie a lepšieho riadenia procesov môžu frekvenčné meniče poskytovať ďalšie výhody:

    Frekvenčný menič môže byť použitý na riadenie procesnej teploty, tlaku alebo prietoku bez použitia samostatného regulátora. Vhodné snímače a elektronika sa používajú na prepojenie riadených zariadení s frekvenčným meničom.
    Náklady na údržbu sa dajú znížiť, pretože nižšie prevádzkové rýchlosti majú za následok dlhšiu životnosť ložísk a motorov.
    Odstránenie škrtiacich ventilov a tlmičov tiež odstraňuje údržbu týchto zariadení a všetkých súvisiacich ovládacích prvkov.
    Mäkký štartér pre motor už nie je potrebný.
    Riadená rýchlosť nábehu v kvapalnom systéme môže eliminovať problémy s vodným rázom.
    Schopnosť meniča frekvencie obmedziť krútiaci moment na úroveň zvolenú užívateľom môže chrániť poháňané zariadenia, ktoré nemôžu tolerovať nadmerný krútiaci moment.