Poradenstvo pre start-upy

Podnikanie je komplikované a rizikové. Okrem dosahovania zisku, musia mať podnikatelia na pamäti mnohé povinnosti.

Legislatívna náročnosť

Stále sa meniaca legislatíva a nejednoznačné výklady zákonov, robia podnikateľské prostredie komplikované. Podľa vyjadrenia advokátskej kancelárie WITT&KLEIM „aj skúsení podnikatelia majú často problém dodržiavať všetky legislatívne úpravy“, ktoré často obmedzujú a štátnymi orgánmi sú kontrolované a sankcionované sú všetky pochybenia.

Dbajte na svoje povinnosti

Najmä začínajúci podnikatelia a star-upy by mali byť obozretný pri naštudovaní všetkých záväzných predpisov, nariadení a zákonných úprav vyplývajúcich z legislatívy. Podľa JUDr. Milana Ragas, advokáta kancelárie WITT&KLEIM je kľúčovým prvkom pre začínajúce inovatívne star-upy odborné a zodpovedné poradenstvo. Start-upy potrebujú zvyčajne poradiť:

  • Pri založení firmy
  • Založení a spracovaní biznis plánu (vypracovanie vhodného modelu)
  • Finančnom riadení
  • Možnosti získania dotácie
  • Kontakty na investorov a výber financovania

Ušetrite čas a energiu

Aby ste neboli v každodennom strese a nemuseli neustále sledovať všetky zmeny v legislatíve, je možné zveriť tieto povinnosti spoľahlivej advokátskej kancelárii. Tá vám bude nápomocná pri všetkých právnych službách a právnom poradenstve, pričom je zrejmé, že oblasť start-upov vyžaduje aj špecifické vedomosti a je vhodné vyhľadať advokátsku kanceláriu s potrebnou špecializáciou.

Môžete tak ušetriť čas a náklady na uvedenie novej služby alebo produktu a poučiť sa s chýb, ktorú urobili iní pred vami.

Spoľahlivý partner pre start-up

Váš start-up by mal mať dôveryhodného partnera. Erudovaný partner vie podľa názoru advokátskej kancelárie WITT&KLEIM byť nápomocný pri príprave zmluvnej dokumentácie, právneho styku s orgánmi verejnej moci a iných právnych otázkach.