Oprava vodovodného potrubia

Zásobovanie vodou v dome je pod neustálym stresom. Inštalatérske práce vo vnútri sa tiež postupne opotrebúvajú, najmä ak sú inštalované liatinové alebo oceľové rúry.

Bežné typy porúch sú netesnosť potrubia v spoji, zamrznutie vonkajších častí potrubia, zaseknutie ľadu v dôsledku zlej inštalácie, upchatie (najmä ak je vo vode bahno alebo piesok), mechanické poškodenie a výrobné chyby. K nehodám môže dôjsť aj v dôsledku zaplavenia alebo netesnosti hlavnej diaľnice.

Poškodenie a netesnosť vodovodného potrubia môže spôsobiť ako majiteľ, nesprávnou obsluhou, tak aj inštaláciou nekvalitných odtokov, sprchových a kuchynských batérií. Okrem toho problém s dodávkou vody takmer znemožňuje každodennú hygienu a môže viesť k nehygienickým podmienkam v dome. Preto, aj keď máte podozrenie, že potrubia sú chybné, okamžite zavolajte majstrov!

Budú schopní rýchlo určiť spôsob, ktorý najlepšie vyhovuje charakteru a úrovni nehody. Vy zase získate efektívne riešenie vášho problému od kvalifikovaného opravárskeho tímu havarijnej služby, ktorý používa iba pokročilé technológie. V procese monitorovania a obnovy potrubí sa využíva meranie termokamerou (na zistenie netesností), korelačná metóda (využívanie zvukových vĺn rôznych frekvencií), vodíková metóda (naplnenie potrubia plynným vodíkom na detekciu poškodených miest), ako aj ako akustická metóda (pomocou zvukového šumu a ich merania mikrofónmi).

Okrem hlavných úloh môže havarijná služba v Bratislave vykonávať aj ďalšie pomocné práce s využitím inovatívnych skúseností a odborných technických možností. Taktiež po rekonštrukcii vodovodu vo vnútri aj mimo domu nevznikne stavebný odpad a špina – tím upratuje neporiadok a ošetrí povrchy, ktoré boli rozkopané, takže získate komplexný a kvalitný výsledok .

Profesionáli efektívne vykonajú opravy a vykonajú kontrolu siete, aby sa predišlo budúcim problémom s inštalatérstvom!