Čistenie kanalizácie a odpadu spoľahlivo

Upchatá kanalizácia, alebo odpad nie je príjemná záležitosť. Akýkoľvek problém s kanalizáciou si vyžaduje odborné posúdenie a následne odstránenie problému a závady, aby bolo čo najrýchlejšie obnovené spoľahlivé fungovanie kanalizácie a odpadu.

Každá kanalizácia má najmä pri nepravidelnej údržbe problém z odtekaním. Či už sú to veľké mestské kanalizácie, vonkajšie potrubie, alebo potrubie v stúpačkách. Vďaka výkonnej technike, ktorá sa používa na čistenie kanalizácie, už nemusí byť veľký problém kanalizáciu a odpad perfektne vyčistiť a zabezpečiť bezproblémovú prevádzku.

Spoločnosť Montex s.r.o. je špecialistom na čistenie kanalizácie.

Montex pre vás zabezpečí napríklad:

  • Čistenie upchanej kanalizácie
  • Zistenie stavu potrubia a príčinu upchávania
  • Vysokotlakové čistenie dažďových zvodov
  • Upchávanie odpadového potrubia každého druhu
  • Čistenie od nánosov či naplavenín v kanalizačnom potrubí

V prípade, ak sa problémy opakujú je možné zistiť problém s pomocou inšpekčnej kamery. Odhalí sa, čo spôsobuje problém s kanalizáciu a následne je možné určiť vhodný spôsob opravy.

Ak Vám mastnoty v kuchyni upchajú odpad, už Vám žiadne prípravky z drogérie nepomôžu. Je potrebné sa obrátiť na špecializovanú firmu, ktorá disponuje tlakovým alebo elektromechanickým strojom na čistenie odpadu. Čím skôr tak urobíte, tým skôr sa zbavíte problémov a je to aj lacnejšie, ako nákup rôznych neúčinných prostriedkov na čistenie odpadu.

Montex ponúka profesionálne čistenie upchanej kanalizácie a odpadu v Bratislave, Malackách a na celom Záhorí a tiež v prihraničných oblastiach Rakúska.