Ako vybrať hračku

Hračky deti k životu potrebujú. Tí, ktorí si myslia, že dieťa si môže hrať s čímkoľvek, sú na omyle. Pravdu ale nemajú ani tí, ktorí zahlcujú detské izbičky najnovšími modelmi bábik či autíčok. Vybrať naozaj dobrú hračku nie je dnes, v dobe bombardujúce reklamy a preplnených obchodov, vôbec jednoduché.

Hračka má pôsobiť na rozvoj všetkých zložiek detskej osobnosti. Má podnecovať pohybový, zmyslový, rozumový a citový vývoj dieťaťa. Má prebúdzať a rozvíjať detskú fantáziu. Aby hračka mohla toto všetko spĺňať, musia byť vyberaná vždy s ohľadom na “vývojový vek” dieťaťa. To znamená, že v jednotlivých etapách vývoja dieťaťa musí mať hračka svoje špecifické črty. Detská hra sa vyvíja v závislosti na vyspievania a výchove dieťaťa a od toho sa odvíjajú aj požiadavky kladené na jednotlivé hračky.
Čo má hračka rozvíjať

motoriku – hračka má dieťa lákať k pohybu, k jeho istote a eleganciu
zmyslové vnímanie – hračka stimuluje rozvoj sluchu, zraku a hmatu
podporuje sústredenie, cit pre farbu a tvar
poznanie – hračka simuluje nedostupnú skutočnosť
myslenie a reč – hračka nabáda ku komunikácii, rozvíja fantáziu i myslenie
city – hračka má vyvolávať záľubu farbou, zvukom, tvarom, materiálom, variabilnosťou
vôľu – dieťa si svoju hračku vyžaduje a bráni
sociálne vzťahy – hračka motivuje a povzbudzuje k spolupráci
povahové rysy – hračka podporuje sústredenie, stanovuje určitý poriadok či pravidlá

Aká má hračka byť

výchovno hodnotná – podnecovanie k pozitívnej činnosti
primeraná vývojovej úrovni – nemusí byť v súlade s vekom dieťaťa
jednoduchá – podpora fantázie
technicky bezchybná – “mala by niečo vydržať”
hygienicky nezávadná – umývateľná či prateľná
variabilné – možnosť niekoľkých herných činností
bezpečná – bez ostrých hrán, vyrobená z materiálu priateľského deťom
vkusná – ovplyvňuje estetické cítenie