Trendy v mobilných aplikáciach

V súčasnej dobe sa potreby klientov vo vzťahu k bankám mení. Jedným z neopominutelných trendov je pritom záujem spotrebiteľov čoraz častejšie rokovať s bankami prostredníctvom on-line kanálov. Preferujú komunikáciu s bankou, ktorá je nenúti vybavovať požiadavky iba prostredníctvom osobnej návštevy pobočky, ponúka jednoduchú interakciu a tiež pohodlie spojené s rýchlym prístupom k informáciám. Táto zmena v správaní bola jasným signálom pre banky, aby začali venovať maximálne úsilie novo prichádzajúcim technológiám, a obzvlášť šikovným telefónom.
Nárast využívania smartphonov a tabletov prinútil banky zareagovať a prepojiť tieto zariadenia so svojimi tradičnými kanálmi. Mobilné bankové aplikácie sa v Českej republike veľmi rýchlo rozšírili a je evidentné, že si ich klienti bánk tiež rýchlo osvojili. Aplikáciu pre chytré telefóny ponúka v ČR už takmer všetky banky. Tie, ktoré to doteraz neurobili, uvádzajú na sociálnych sieťach alebo v iných médiách skorý príchod podpory tohto kanála. Obsahy aplikácií rôznych bankových domov sa líši podľa množstva ponúkaných funkcionalít, ako v zabezpečenej či nezabezpečené časti, tak v množstve podporovaných zariadení, na ktorých je možné mobilné bankovníctvo pohodlne ovládať.
Nárast využívania smartphonov a tabletov prinútil banky zareagovať a prepojiť tieto zariadenia so svojimi tradičnými kanálmi. Mobilné bankové aplikácie sa v Českej republike veľmi rýchlo rozšírili a je evidentné, že si ich klienti bánk tiež rýchlo osvojili. Aplikáciu pre chytré telefóny ponúka v ČR už takmer všetky banky. Tie, ktoré to doteraz neurobili, uvádzajú na sociálnych sieťach alebo v iných médiách skorý príchod podpory tohto kanála. Obsahy aplikácií rôznych bankových domov sa líši podľa množstva ponúkaných funkcionalít, ako v zabezpečenej či nezabezpečené časti, tak v množstve podporovaných zariadení, na ktorých je možné mobilné bankovníctvo pohodlne ovládať.