Stĺpcový graf v Exceli

Vytvoriť stĺpcový graf v Exceli nie je náročné. Existuje spôsob, ako to urobiť rýchlo a prakticky od začiatku až do samotného konca bez toho, aby ste s tým strácali čas.

Grafy sa zvyčajne používajú na zobrazovanie radov číselných údajov v uvedenom grafickom formáte a slúžia na zjednodušenie pochopenia veľkého množstva údajov či súvislostí medzi stanovenými údajmi v programe.

Ak chcete vytvoriť Excel graf, zadávate číselné údaje pre graf do hárkov a následne vyberiete konkrétny typ vizualizácie a grafu, ktorý chcete použiť. My sa zameriame na konkrétny typ, a to stĺpcový graf a celý rad postupov, ako pracovať s číselnými údajmi až po vizualizáciu.

Ako vytvoriť stĺpcový graf

Ak chcete v MS Excel vytvoriť stĺpcový graf, vyberiete si rozsah buniek, ktorý chcete zaznamenať a na klávesnici stlačíte ALT+F1. Excel pre vás automaticky vytvorí stĺpcový graf bez manuálnej a zdĺhavej práce.

Ak chcete vidieť na obrázkoch, ako to prebieha krok za krokom, na stránke Easy Excel si môžete otvoriť návod pre stĺpcový graf.

Potom môžete vytvoriť zmeny podľa toho, aby bol graf presne podľa vašich predstáv. Program Excel podporuje množstvo typov, záleží na vás, ktorý si zvolíte. Zväčša si človek volí vizualizáciu grafu podľa toho, akej cieľovej skupine je graf určený.

Každý graf má aj svoje podtypy. Môže byť skladaný či priestorový alebo kombinovaný, ak používate viacero typov – napríklad stĺpcový priestorový graf, stĺpcový pruhový graf a ďalšie typy.

Usporiadanie buniek pri tvorbe grafu je jednoduché, stačí zadať číselné údaje do riadku alebo stĺpca a označiť ich. Pri niektorých typoch stĺpcových grafoch Excel požaduje zvláštne usporiadanie údajov.

Štýly stĺpcového grafu

Po vytvorení grafu môžete zvoliť, aký štýl grafu chcete, a to v záložke Návrh – Štýly grafu. Kliknutím na ľubovoľné miesto v grafe zobrazíte „Nástroje pre grafy.“ Na karte „Formát“ si v položke „Aktuálny výber“ môžete vybrať „Prvky grafu“ a kliknete na požadovaný prvok grafu. Rovnakým spôsobom sa dajú meniť menovky, os, legenda, pozadie či rozloženie.

Graf využíva ktokoľvek, kto vizualizuje svoje údaje a chce, aby boli lepšie pochopiteľné a zrozumiteľné cieľovej skupine. Môže odhaľovať trendy, porovnávanie, vzťah medzi premennými, rozptýlenosť danej premennej alebo javu.

Dobrý graf vždy ukazuje fakty, udrží si čitateľovu pozornosť, dopĺňa a demonštruje argumenty, má svoj špecifický názov, podľa čoho je charakteristický a je jednoduchý a prehľadný. Stĺpcový graf v Exceli používame najčastejšie pri číselných údajoch a ich porovnávaní, porovnávaní položiek a ich vzťahov, prípadne pri rozdelení početnosti.

Nezabudnite však vo vašom grafe upozorniť na dôležitú informáciu, ktorú chcete priniesť, rozhodnúť sa pre jasný cieľ, ktorý chcete odovzdať a jasne a zrozumiteľne ho formulovať. A prispôsobte vizualizáciu tak, aby ladila s textom. Údaje predsa hovoria „za vás.“