Ako správne používať termostatické hlavice

Po skončení vykurovacej sezóny sa odporúča nastaviť termostatickú hlavicu na najvyšší stupeň (úplné otvorenie ventilu). Znižuje sa takto opotrebenie ventilu a tým sa predlžuje jeho životnosť.
V priebehu opráv a revízií zariadení pre dodávku tepla pri letných odstávkach sa prípadné nečistoty neusádzajú v potrubí a ich plynulé odplavenie znižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu pri zahájení ďalšej vykurovacej sezóny.

Ako správne používať termostatické hlavice?

Termostatický ventil je zariadenie, ktoré zabezpečuje príjemnú a stálu teplotu v miestnosti podľa nastaveného stupňa. Termostatická hlavica je vybavená snímacím elementom, ktorý je vysoko citlivý na zmeny tepla. Na princípe rozťažnosti snímacieho elementu hlavica reguluje prietok média vo vykurovacom telese.

Pre správnu funkciu nesmie byť termostatická hlavica zakrytá záclonami, nábytkom a pod. Pokiaľ nejde prekážku pred termostatickou hlavicou odstrániť, je možné problém správnej funkcie snímača teploty riešiť inštaláciou hlavice s oddeleným teplotným čidlom.

Keď je teplota v miestnosti príjemná, i pri studených radiátoroch, netreba sa znepokojovať, hlavice pracujú správne. Hlavica otvára ventil len vtedy, keď teplota v miestnosti klesne pod Vami nastavený stupeň na termostatické hlavici.
V noci je možné energiu na vykurovanie šetriť privretím hlavice o jeden stupeň, ráno je potom potrebné nastaviť hlavicu do pôvodného nastavenia.

Pri vetraní by mala byť hlavica nastavená na protimrazovú ochranu. Inak môže chladný vzduch spôsobiť jej otvorenie. Po skončení vetrania je nutné vrátiť hlavicu do pôvodnej polohy nastavenia.