Bezpečnosť v práci

Najmä teraz cez letné mesiace naša produktivita prudko klesá. Namiesto toho, aby sme trávili čas v práci, túžime byť niekde s rodinou – najlepšie pri vode alebo na horách. Nie všetci si ale môžu dovoliť celé dva mesiace voľna ako školopovinní.

Otázku bezpečnosti v zamestnaní ale bohužiaľ rieši len máloktorý zamestnávateľ. Predpokladá, že všetko je v poriadku a keď sa niečo stane, začne sa to riešiť. Bohužiaľ vtedy už môže byť neskoro, preto ako podnikateľ by ste mali prioritne riešiť bezpečnosť zamestnancov a nie zisk. Samozrejme, podnikáte kvôli zisku. Oplatí sa vám ale zarobiť väčší peniaz na úkor zdravia zamestnancov? Napríklad aj také polyuretánové kolieska môžu ohroziť zdravie. Sústreďte sa preto na pravidelné kontroly pracovných strojov a polyuretánové kolieska meňte častejšie. Nevytrhne vás to z biedy.

Manuálne práce ohrozujú najviac

Ak podnikáte v strojárenskom alebo chemickom odbore, určite veľmi dobre viete, že pri výrobe finálneho produktu môže byť zamestnanec ohrozený. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať nielen stav nástrojov potrebných na výrobu, ale aj pracovné odevy, ktoré zamestnanci používajú. Stalo sa už mnoho takých prípadov, že zamestnanec prevážal materiál a nové priemyselné kolieska na vozíku praskli a materiál sa vysypal priamo na zamestnancove nohy. Vari chcete, aby sa takýto prípad stal aj vám?

Myslite na to, aby zamestnanec nebol v žiadnom prípade ohrozený. V konečnom dôsledku by ste utrpeli práve vy, keby sa niekomu z vašich zamestnancov niečo stalo.