Aký typ tepelného čerpadla vybrať?

Ak sa v tématike nevyznáte, nebojte sa. Čerpadlá sa na Slovensku začínajú presadzovať a počet odborníkov na ne stúpa. Len pre poriadok si zopakujme na aké typy môžeme v obchodoch naraziť:

Ak sa v tématike nevyznáte, nebojte sa. Čerpadlá sa na Slovensku začínajú presadzovať a počet odborníkov na ne stúpa. Len pre poriadok si zopakujme na aké typy môžeme v obchodoch naraziť:

  • Tepelné čerpadlá vzduch-voda. Využívajú ako zdroj tepla vzduch z okolia. Sú najrozšírenejším typom tepelných čerpadiel, pretože sú cenovo dostupné a ľahko inštalovateľné. Ich účinnosť je však ovplyvnená teplotou vzduchu, preto sú vhodné najmä do oblastí s miernym podnebím. U nás sa najčastejšie montujú do malých nízkoenergetických domov – bungalovov. Sú na ne aj dotácie.
  • Tepelné čerpadlá voda-voda. Využívajú ako zdroj tepla podzemnú vodu. Majú vyššiu účinnosť ako tepelné čerpadlá vzduch-voda, ale sú aj drahšie a náročnejšie na inštaláciu. Nie každá domácnosť má luxus stabilnej úrovne hladiny podzemnej vody.
  • Tepelné čerpadlá zem-voda. Ako zdroj tepla im slúži teplo zo zeme. Sú najúčinnejším typom tepelných čerpadiel, ale sú aj najdrahšie a najnáročnejšie na inštaláciu. Ich kvalita je ozaj vysoká a znesú porovnanie s plynovými kotlami. Budete však potrebovať veľký rozpočet, a to nielen pri montáži, ale aj pri prevádzke.
  • Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch. Začínajú sa pomaly profilovať ako obľúbený typ čerpadiel. Tento typ neohrieva vodu vo vykurovacom telese, ale fúka teplý vzduch priamo do miestností – nepotrebuje teda sprostredkované médium.

Čerpadiel, je, samozrejme, oveľa viac. Sú napríklad aj čerpadlá napojené na solárne kolektory – nie sú veľmi efektívne a nefungujú vždy podľa potreby, ale možno práve táto technológia bude patriť budúcnosti. Potrebuje sa len zlepšiť. V každom prípade iné čerpadlá máme už asi sto rokov, jedno napríklad zostrojil Aurel Stodla a dodnes funguje.