Údržba klimatizácie

Pravidelne udržiavané klimatizačné zariadenia pracujú dlhšie, pracujú efektívnejšie a znižujú prevádzkové náklady. Bežná údržba by mala nakoniec zaplatiť za seba, znížiť pravdepodobnosť nákladných porúch a udržať energetické využitie na minime.

V priebehu času sa v klimatizácii nahromadí prach a nečistoty, čo znižuje výkonnosť a spoľahlivosť. Dôkladné čistenie všetkých častí vrátane filtrov (rovnako ako kontrola pripojení, vedenia, potrubia, tlaku) zaručuje, že váš systém funguje optimálne po celý rok.

Akékoľvek problémy sa dajú vopred odstrániť. Blokované odtoky kondenzátu sú dobrým príkladom celkového problému. Ak nie sú udržiavané čisté, môžu sa ľahko zablokovať, čo vedie k úniku a poškodeniu okolitých oblastí vodou.

A to nie je všetko. Väčšina novo inštalovaných klimatizačných zariadení je dodávaná so zárukou od výrobcu do 5 rokov za predpokladu, že je pravidelne udržiavaná. Bez pravidelnej údržby by ste mohli stratiť vašu záruku.

Štandardné testovanie netesností sa vyžaduje podľa predpisov pravidelnú kontrolu aspoň raz ročne. . Nakoniec zodpovednosť nesie vlastník / prevádzkovateľ zariadenia, preto sa vždy uistite, že váš dodávateľ klimatizácie vykoná tieto kontroly. Je to niečo, čo by malo byť súčasťou akejkoľvek servisnej služby.

Klimachlad.sk má dlhoročné skúsenosti s údržbou klimatizačných zariadení všetkých typov. Náš vyškolený a certifikovaný tím pracovníkov bude pracovať pre vás, aby vám zaručil bezproblémovú prevádzku klimatizácie.